Czym jest błąd ? Czym jest pomyłka? Słowa mają znaczenie.

Niedawno rozmawiałem z instruktorem prowadzącym szkolenie o jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę informacji zwrotnej i zmniejszenie gradientu autorytetu. Osiąga się to poprzez opowiadanie o pomyłkach lub błędach, którą osobiście się popełniło podczas nurkowania, aby pokazać kursantom, że jest się zawodnym i w ten sposób zachęcić kursantów do przekazania informacji zwrotnej, jak instruktor mógłby poprawić …